Plastická operace prsou za účelem jejich zvětšení se pochopitelně provádí u pacientek, které se v tomto ohledu nenarodily příliš obdařené. Často jej ale také vyžadují ženy, které mají prsa povislá a neforemná. Plastická operace prsou za účelem změny jejich tvaru se řadí mezi velmi oblíbené a zejména úspěšné operační zákroky, které se staly v podstatě naprosto standardní dennodenní realitou.

Augmentace neboli plastická operace prsu, která se zabývá zvětšením objemu, se využívá hned v několika případech. Prsa lze zvětšit například při mírném anebo větším ochabnutí po kojení. Mnohdy prsa nepovisnou souměrně a je třeba upravit obě tak, aby byla symetrická. Při povislém poprsí lze použít augmentaci jen do určitého stupně povolení svalové tkáně. Bradavka se rozhodně nesmí dostat pod úroveň podprsní rýhy. Jestliže se tak stane, tak je třeba spojit augmentaci s další plastickou operací prsou. Musíte se ale v tomto případě připravit na to, že po operaci budete mít v oblasti prsou větší množství jizev.

Zapomenout nelze ani na věkovou hranici vztahující se k absolvování tohoto zákroku. Ta rozhodně není univerzální, ale určitě se doporučuje jít na zvětšení prsou až poté, co žena porodí děti a další už nebude plánovat. Plastika prsou se totiž nezřídka projevuje ve zhoršené funkci mléčné žlázy. Dalším úskalím jsou bezesporu změny tvaru prsou při těhotenství. Ty mohou s výsledky dobře odvedené práce chirurgů poměrně degradovat. Stávají se ale případy, kdy na vlastní žádost žena podstupuje plastickou operaci kolem 18. a 19. věku života. Dřívější operace jsou velmi nevhodné, jelikož proces vývoje mléčné žlázy ještě nebyl dokončen.

Samotná operace spočívá v uložení implantátů do prsou. Tyto implantáty se vkládají pod žlázu. Výběr implantátu se musí orientovat hlavně na to, aby byly úměrné vzhledem k velikosti samotné žlázy. Ta musí implantát po celé jeho ploše zakrýt. Poté bude výsledný tvar prsou velmi symetrický. Jestliže se tak nestane a implantát bude délkou přesahovat velikost žlázy, tak jeho okraje budou vidět a tvary prsou tak rozhodně nebudou ideální. Pří zvětšování objemu prsou, která jsou opravdu velmi malá, se musí implantáty vkládat mnohem hlouběji pod velký prsní sval. Důvod je jednoduchý – žláza je vyvinutá velmi málo a rozhodně by svou plochou nebyla schopna implantáty zakrýt. Plastiku prsou operatér vykonává za úplné anestezie. Délka operace činí přibližně 40 až 60 minut. Jestliže je nutné ještě po výkonu modelovat kožní plášť, tak se pochopitelně délka operace zvýší.

Celá operace se může provádět třemi různými přístupy. První spočívá v 3 centimetry dlouhém řezu v oblasti podpaží. Tato metoda zavedení implantátu se používá u těch implantátů, které mají tvar kruhu. Druhou možností je 3 až 4 centimetry dlouhý řez, který se dělá do podprsní rýhy. Používá se pro prsní implantáty anatomického vzezření. Při samotném zavádění musejí být tyto implantáty minimálně stlačovány. Třetí alternativou je řez na úplné hranici prsního dvorce. Tento způsob se velmi často používá při opravě určitých asymetrií.

Opomenout nesmíme ani pooperační péči po zavedení implantátů. Lidé, kteří podstoupí operaci, musí nutně držet klidový režim a oprostit se od jakékoli zátěže. Po operaci je oblast prsou zabalena do elastického obvazu. Vyjmout stehy si pacientky docházejí v období mezi 5. až 7. dnem po zákroku. Pacientka je také poučena o tom, jakým způsobem prsa masírovat po uplynutí určité doby. Další kontrolu bude pacientka absolvovat dle stanovení lékaře. Tvarovou stabilitu nabudou prsa za 1 až 2 měsíce po zvětšení. Pokud je součástí operace modelace s asymetrií, tak se pacientka dočká stabilizace tvaru prsou za 3 až 4 měsíce.