Ke každé ženě bezesporu patří i ženské rysy. Popravdě řečeno, každá žena se nedostala k tomu zrovna největšímu obdaření z hlediska své postavy, konkrétně z pohledu velikosti svých ňader. Dříve byl tento problém neřešitelný, ovšem v oblasti moderní plastické chirurgie se staly operace prsou naprosto standardní záležitostí.

Plastická chirurgie rozlišuje dva hlavní typy operací prsou. Tu první představují rekonstrukční operace prsou, které mohou vyřešit vývojové asymetrie prsou. Druhou kategorií jsou operace estetického charakteru, které se provádějí v průběhu života ženy. Poprsí jako takové mění tvar v průběhu života každé ženy, takže ta se může rozhodnout prakticky kdykoli ke změně. Estetické změny prsou pomocí chirurgických metod se nazývají mammaplastiky. Pacientka jednoduše není se svým poprsím spokojena, a tak se rozhodne pro zvětšení poprsí, vyzdvižení, neboli lifting prsou. Mnohdy si také ženy nechají svou chloubu zmenšit. Operace nadměrně velkých anebo asymetrických prsou by měla být hrazena zdravotními pojišťovnami, nicméně většina žen se s touto operací obrací spíše na soukromá zdravotnická zařízení.

Mammaplastiky většinou přinášejí výborné výsledky. Velmi důležité je bezesporu předoperační vyšetření. Před jeho absolvováním by měla pacientka jasně vědět, proč si chce nechat plastickou operaci udělat a do jaké míry chce své poprsí upravit. Při vyšetření je nutno naprosto dokonale prověřit zdravotní stav pacientky a určit jestli je její věk a samotná velikost prsou ideální k operačnímu zákroku. Žena, která se rozhodne pro zákrok, by měla vědět předem, že výsledky zákroku předem rozhodně neuvidí.

Plastický chirurg je schopen nastínit přibližnou podobu prsou po operaci, ale konečný výsledek může být o něco jiný. Ideální věková hranice pro podstoupení operace prsou není. Optimální doba pro plastickou modelaci prsou je období po těhotenství. Úpravy před tím, než má žena děti, se nedoporučuje. Před operací je třeba vysadit léky, které by mohly nějak kontraindikovat s anestezií anebo s léky, které se podávají při a po operaci prsou. Pacientka také nesmí trpět žádnou chorobou.

Zákrok samotný se provádí pod celkovou anestezií. Doba operace se pohybuje mezi dvěma až třemi hodinami. Operatér si těsně před operací ještě probere situaci pacientkou a na prsou si nakreslí náčrt míst, kudy povede následný řez. Barva, kterou používá, je plně smytelná.

Před výkonem si chirurg ještě vyfotografuje nákres. Výkon samotné operace spočívá v tom, že chirurg se snaží odstranit co nejvíce přebývající kůže a žlázu jakoby vyzdvihuje do zformované kožní kapsy. Když dochází k redukci objemu prsou, tak pochopitelně ubírá množství dané žlázy.

Po operaci musí pacientka počítat s tím, že ji oblast prsou bude bolet a bude mít menší problémy s dechem. Tělo je jednoduše citlivé a operace prsou není zrovna zanedbatelný chirurgický zákrok. Pooperační péče je velmi důležitá a její počátky jsou spjaty s nemocnicí anebo jiným zdravotnickým zařízením, kde se operace konala. Po první dva dny po operaci je pacientka průběžně kontrolována operatérem a do domácího léčení je poslána až po jeho výstupní kontrole a převazu. Pokud se jedná o pacientky, které bydlí dál od nemocnice, je ideální hospitalizace v rozmezí od 5 do 7 dní. Počet kontrol záleží ryze na operatérovi.

Nezbytné je také nošení kompresivní podprsenky v období po operaci. Prvních pět dnů se doporučuje pacientkám úplný klid na lůžku. Zvedat by se měly pouze na toaletu a k jídlu. Sprcha se doporučuje nejdříve třetí den po operaci. Z operačních rizik jmenujme pouze jizvičky a nebo možnost zanesení infekce.