Zvětšení stydkých pysků se nazývá stejně jako jejich zmenšení labioplastika. Samotný termín labioplastika vůbec zahrnuje veškerou modelaci stydkých pysků. Ženské pohlavní ústrojí se skládá z poševního vchodu, ústí močové trubice a poštěváčku, ten představuje jakýsi výběžek, na kterém je umístěna velká spousta nervových zakončení. Ostatně proto je také tak citlivý. Celá oblast ženského genitálu je kryta kožní vrstvou. Tato vrstva je představována malými stydkými pysky. Ty se stýkají právě na poštěváčku.

Malé stydké pysky jsou ještě kryty takzvanými velkými stydkými pysky, jejichž rozměry jsou právě předmětem plastických operací. V mnoha případech dochází k tomu, že velké stydké pysky mnohonásobně svou plochou převažují na malými a tím pádem je pro ženu znemožněna spousta činností, nebo je alespoň omezena. Opakem jsou velké stydké pysky minimálních rozměrů, které nejsou schopny malé stydké pysky zakrýt ani v nejmenším. Malé stydké pysky poté začnou z velkých vyčnívat. Pokud se tak děje v malé míře, tak to rozhodně ničemu nevadí.

Jestliže ale malé stydké pysky několikanásobně převyšují velké stydké pysky, tak to může být pro ženu velmi nepříjemné. V praktickém životě jí to vadí jak v ohledu estetickém, tak také praktickém. Velký problém nastává s nošením různého spodního prádla, které rozhodně není schopno velikost menších stydkých pysků pojmout tak, aby nebyly vidět z hlediska vyrýsování tvaru. Ne příliš ideální je také intimní hygiena a co se týká pohlavního života, tak v něm může tento faktor působit doslova destruktivně. Spousta žen se totiž za takto vyvinuté malé stydké pysky stydí, což jim do jisté míry brání v plnohodnotném sexuálním životě.

Jediné řešení pak představuje operace. Pro tu je doslova nejnutnější podmínkou plnoletost pacientky. Určitě se musí všechno konzultovat s plastickým chirurgem. Termín operace si musí pacientka objednat těsně po skončení menstruace. Pacientka se také domluví s vykonávajícím lékařem na tom, jak budou v konečné fázi její stydké pysky vypadat. Naopak plastický chirurg poučí pacientku o tom, jak by se z hlediska intimní hygieny měla chovat po operaci.

Operace se provádí v celkové narkóze, takže pacientka nebude vůbec o zákroku vědět. Hodně záleží na typu korekce a na rozsahu řezu. Zákrok lze provést dvěma možnými způsoby. Tím prvním je klínovité vyříznutí pysku od konečníkové strany a tím druhým je lineární obřezání menších stydkých pysků. Druhá metoda se v tomto případě používá častěji. Pro sešití rány jsou ideální samovstřebatelné stehy, které se po čase jednoduše rozpustí a žena je tak nemusí chodit do nemocnice vyndávat.

Po labioplastice se odchází domů na druhý den. Po dobu jednoho týdne je nutné dodržovat naprostý klidový režim tak, aby oblast, která byla operovaná, byla naprosto minimálně zatížena. Sprchování je dobré, ale ženy musí používat speciální mýdlo pro intimní hygienu, aby nedošlo ke zbytečnému podráždění oblasti. Určitě je dobré se vystříhat zbytečně dlouhého sezení a také dlouhé jízdy automobilem. Oblast genitálu je dobré krýt vložkou, která je schopna jej ochránit před zanesením infekce. Záleží hodně na pacientce, jak se rozhodne. Mnohé upřednostňují také hojení navolno, tedy bez vložky. Po operaci je pacientka operujícím lékařem pravidelně kontrolována.

Doba hojení se pohybuje v rozmezí od 10 do 14 dnů. Hodně se vše odvíjí od toho, jaký byl rozsah operace a také od individuálních regeneračních vlastností ženského těla. Po operaci mohou samozřejmě zůstat menší otoky, které se ale po určité době ztratí.