Labioplastika představuje výkon, který se vztahuje pouze k ženám, jelikož jde o operaci, jež se týká zmenšení stydkých pysků. Za normálního stavu jsou menší stydké pysky kryty většími. Tyto větší pysky přesahují ty menší pouze mírně. Může ale klidně nastat situace, že větší stydké pysky budou přesahovat ty menší o hodně. Právě tehdy si ženy nechávají stydké pysky operovat.

Labioplastika je chirurgický zákrok, který se týká velkého počtu žen. Spolu s vaginoplastikou jde o jeden z nejčastějších zákroků plastické chirurgie, skoro tak častý jako je plastická operace prsou. Labioplastika je zákrok kdy se chirurgicky upravuje tvar a velikost malých stydkých pysků.

Operační zákrok řeší tento problém z hlediska estetického i funkčního. Když si tyto problémy přiblížíme, tak mezi ně řadíme spoustu různých sportovních aktivit typu jízdy na koni, spinningu, cyklistiku, vodní sporty a nebo třeba saunu se soláriem. Problémy estetického rázu vznikají například při oblékání spodního prádla anebo plavek odvážnějšího ražení. Nepříjemnosti jsou nasnadě také v souvislosti s hygienou. Ta je mnohdy poměrně znepříjemněna.

Rozhodně bychom neměli zapomenout na sexuální život ženy mající zvětšené stydké pysky. Problémy mohou nastat jak z hlediska mechanického, tak také z pohledu snížení sebevědomí ženy. Může tedy jít i o psychickou potíž, kdy se žena za neobvyklý vzhled svých labia minora stydí. Nerada se svléká před partnerem nebo jí její sebevědomí prudce klesá, což může mít za následek neplnohodnotný sexuální život. Často se také nerada vysvléká ve společných prostorách. Labioplastika může tento problém vyřešit.

V České republice v posledních letech poměrně stoupl počet žen, které mají o tuto operaci zájem. Přesto však statistiky žen, které tuto operaci absolvují, mluví tak, že ve srovnání se západními státy poměrně zaostáváme. V ostatních vyspělých zemích je tento zákrok z pohledu oblíbenosti v podstatě srovnatelný s operací očních víček a ostatními plastickými operacemi. U nás stále ještě převládá určitý stud.

Průběh operace

Tvar labia minora, se u téměř každé ženy liší. Malé stydké pysky mohou být jinak růžové, různě velké a lišit se mohou samozřejmě také tvarem. V některých případech nemusí být ani viditelné a na druhou stranu se mohou vyskytovat i nadměrně velké stydké pysky či nějakého nezvyklého tvaru, v takovém případě, je častá labioplastika, čili zmenšení malých stydkých pysků.

Obvykle se průběh operace odvíjí od pracoviště, na kterém se labioplastika provádí. Primárně se doporučuje celková anestezie, za prvé z důvodu bolestivosti aplikace anestezie lokální a také z důvodu ostychu pacientky, který může být komplikací operace. Zodpovědnější je rozhodně alespoň jednodenní hospitalizace pacientky, operovaná oblast je silně prokrvená a mohly by nastat pooperační komplikace.

Labioplastika je zákrok invazivní, který vyžaduje alespoň jednodenní hospitalizaci, nejedná se však o zákrok složitý. V případě že pacientka dodržuje zvýšené hygienické zásady a další opatření, obvykle je průběh operace bez potíží a neměly by se objevit žádné pooperační komplikace.

Operace zmenšení stydkých pysků probíhá za lokální anebo za celkové anestezie. Záleží na pacientce, která zákrok podstupuje. Lokální anestezie není úplně ideálním řešením, jelikož napuštěním látky do inkriminované oblasti dochází ke změně tvaru stydkých pysků, což může průběh samotné operace do jisté míry zaručit a ovlivnit její přesnost. Při celkovém uspání tomu tak není. Poloha, při níž se žena výkonu vystavuje, je gynekologická. Celkové trvání operace se pohybuje kolem 45 minut.

Operatér má k dispozici hned několik postupů zákroku. Tyto možnosti lze rozdělit do dvou kategorií. První možnost je představována redukování přesahujících okrajů stydkých pysků po jejich obvodu a jejich následné obšití. Druhá alternativa se zaměřuje pouze na část obvodu. Klínově se vytne a sešije horní a dolní partie stydkých pysků. Výběr metody operace se odvíjí od anatomické skladby ženského genitálu. Výhodná je také volba samovstřebávacích stehů.

Rekonvalescence

Po operaci odchází pacientka většinou do druhého dne domů. Po dobu jednoho týdne je doslova nutné držet klidový režim. Ten spočívá v tom, že se vyhnete dlouhému sezení. To samé se vztahuje na dlouhé jízdy autem. Důležité je věnovat se velmi intenzivně hygieně operovaných oblastí. Díky ní se vyhnete velkým nepříjemnostem v podobě zanesené infekce, jejíž přítomnost je v oblasti genitálu poměrně hodně bolestivá a nepříjemná. Používejte jemné desinfekční mýdlo. Je nutné také oblast genitálu krýt vložkou. U některých pacientek může ale dojít k lepšímu hojení i při absenci jakéhokoli krytí.

Místa po operaci velmi často také poměrně hodně opuchnou. Otok se ale většinou ztratí za několik dní. Určitě je dobré být pod neustálou kontrolou operatéra. Ke zhojení operovaných míst dojde za dobu 10 až 14 dnů. Definitivní podobu získá genitál zhruba 6 týdnu po vykonání zákroku.

Labioplastika je v dnešní době velmi úspěšnou operací. Pochopitelně ale hodně záleží na umění samotného plastického chirurga. Většina žen, které tuto operaci podstoupily, jsou s výsledky spokojené, což se projevuje jak v jejich osobním životě, tak i v sexuálním životě.