Díky postupujícímu věku se v celém lidském organismu dějí různé změny. Tyto změny se týkají jak vnitřních orgánů, tak také samotného vnějšího vzezření těla. Kůže stárne, což se projevuje jejím průběžným svrašťováním. Každý člověk chce pochopitelně zachovat svůj organismus takový, jaký má být.

Velmi důležité je odpovědět si na otázku, kdy je třeba plastické operace čela. Zákrok každopádně není rozhodně na místě před 40. rokem života člověka. Do tohoto věku je kůže schopna velmi dobře fungovat, aniž by na ní bylo znát nějakého opotřebení. Kůže disponuje velkou spoustou elastických vláken, která jsou schopna kůži velmi dobře napínat. Konkrétní čas, kdy na plastickou operaci čela jít, není rozhodně pro všechny lidi univerzální a záleží na několika velmi důležitých faktorech. Tím prvním je pochopitelně genetická výbava jedince. Stejně tak, jako lidé dědí velkou spoustu různých genetických znaků anebo některé nemocí, dědí i kvalitu kůže a míru jejího stárnutí.

Z dalších záležitostí, které hrají roli v tom, kdy jít na plastickou operaci čela jmenujme například způsob života člověka a jeho pracovní zatížení. Stresové faktory hrají ve stárnutí kůže velmi důležitou úlohu. Velmi důležité je také to, co daný člověk jí. Stravovací návyky hrají ve stárnutí kůže také velmi důležitou úlohu.

Na plastickou operaci čela chodí lidé zpravidla až tehdy, kdy jdou změny na jejich kůži opravdu vidět. Kůže jednoduše vysychá a tvoří se hrbolky vrásky. Určitě se musíme zmínit i o horní hranici věku pro plastickou operaci. Ta není přesně určena záleží hlavně na momentálním zdravotním stavu člověka. Úprava kůže na čele je poměrně složitým operačním zákrokem, takže lidé, kteří mají problémy se srdcem, vysoký krevní tlak anebo špatnou srážlivost krve, by rozhodně neměli na tuto operaci jít. Popravdě řečeno je ale operace poměrně riziková i u zdravých lidí, jejichž věk přesahuje 70 let. Naprosto nezbytným se jeví zejména předoperační vyšetření. To by mělo ukázat, v jakém je člověk, který chce operaci podstoupit, zdravotním stavu. Určí také pravděpodobně délku rekonvalescence.

Operační zákrok spočívá v napnutí kůže čela od obou spánků v celkovém rozsahu. Rozhodně není na místě si myslet, že pacient po operaci omládne o deset let. Takto tomu rozhodně není, Výsledky záleží na kvalitě kůže konkrétního jednice. U některých lidí bude výsledek výrazný, ale u některých minimální. Kůže nesmí být příliš křehká, suchá a nebo tenká. Vráska na kůži se dá velmi dobře a trefně přirovnat k ohybu na prázdném papíře, jenž přeložíme. Při vypnutí lze tento ohyb do jisté míry korigovat, ale nikdy jej neodstraníte úplně. Stejně tak je tomu i kůže. Vrásky rozhodně nejdou vyhladit absolutně. Když dojde k velkému vypětí svalstva na pleti, tak jej potom mnohdy člověk není schopen dost dobře ovládat a mimika jeho tváře je do jisté míry omezena. Vzniká tak jakýsi výraz masky, který rozhodně není přirozený.

Při zákroku je naprosto nezbytná porada s plastickým chirurgem, který je schopen individuálně posoudit možnost každého člověka. Základním cílem operace je totiž odstranění stop stárnutí, nicméně musí být zachován přirozený vzhled obličeje. Velkou výhodou tohoto typu zákroku je vysoká výdrž operace. Když se pro ni rozhodnete, tak si její důsledky v dobrém i špatném slova smyslu ponesete celý svůj život.

Operace rozhodně nezastaví další proces stárnutí, jak by se mohlo zdát. Nese také některá zdravotní rizika, stejně jako i jiné operace. Může nastat situace, že se jizvy budou špatně hojit. Vše záleží hlavně na psychické a fyzickém stavu pacienta. Mohou vzniknout hypertrofické jizvy ve vlasové části hlavy. Průnik infekce do samotné rány bývá velmi zřídkavým jevem. Rekonvalescenece je velmi individuální.