Liposukci je možné provádět několika způsoby. Klasický způsob rozlišujeme na suchou a vlhkou metodu. Vlhké metody dále rozdělujeme na wet metodu, super-wet metodu a tumescentní metodu. Rozdíl mezi suchou a vlhkou metodou spočívá v tom, zda se do ošetřované oblasti vstřikuje speciální roztok. Jak je asi jasné, roztok se nepoužívá u suché metody. Tento speciální roztok je směs fyziologického roztoku, adrenalinu a anestetika. U tumescentní metody se tento roztok používá bez příměsi analgetik. Suchá metoda je již zastaralá a dnes se již téměř nepoužívá.

Vibrační metoda je podle odborníků nejšetrnější, nejspolehlivější, nejefektivnější a také nejmodernější. Pro tuto metodu se používají speciální vibrační kanyly, které vibrují v rozsahu 0,5-1 mm dopředu a dozadu. Tato liposukce se nejčastěji provádí v celkové anestezii. U menších zákroků je možné použít pouze anestezii lokální.

Dalším typem je liposukce ultrazvuková. Při této metodě se používá speciální sonda, která produkuje ultrazvukovou energii. Ta působí na stěny tukových buněk. Tím se tuk zkapalní a mnohem snadněji se odsává. Ultrazvuková liposukce je oblíbená nejen u chirurgů, ale také u samotných pacientů. Může se totiž pochlubit celou řadou výhod. Jde o zákrok velice šetrný, přesnější a jemnější.

Laserová liposukce, neboli laserová lipolýza. Při této metodě se používá kanyla, která obsahuje laserový paprsek. Tento paprsek působí přímo na tukovou buňku, kterou rozloží a umožní tak její odplavení. Při této metodě je velice důležitá velikost kanyly. Jestliže se při zákroku použije tlustší kanyla, zákrok je sice rychlejší, ale může způsobit nerovnosti kůže. Proto se častěji využívá kanyla o menší tloušťce.

Klasická liposukce

Klasická liposukce patří k nejrozšířenějším technikám. Ta se rozlišuje na suchou techniku, vlhkou techniku, wet techniku, super-wet techniku a na tumescentní techniku. O všech těchto metodách si řekneme více.

Suchá metoda spočívá v tom, že pod tukovou tkáň není, jako u ostatních metod, vstřikována tekutina. Při této metodě se používá vyšší podtlak, který může způsobit větší ztrátu krve či může poškodit tkáň. Ve výsledku tak může dojít k nerovnostem. Tato metoda není již dnes příliš využívána a dává se přednost jiným metodám.

vlhké techniky se naopak vstřikuje tekutina do podkoží. Jednotlivé vlhké techniky se od sebe liší zejména množstvím, které jsou do organismu vstřikovány. Tento roztok je směs fyziologického roztoku, adrenalinu a v neposlední řadě obsahuje také anestetikum. Tato metoda je již využívána více. Dochází při ní k minimálním ztrátám krve, snadněji se tuk odstraňuje díky anestetiku vám nic nebolí během zákroku, ani po něm. Použitý roztok také snižuje množství podlitin, které po operaci často vznikají.

Wet metoda, neboli prostá vlhká technika, je jednou z vlhkých technik. Takže se také vstřikuje roztok. Ovšem ve znatelně menším množství, než je tomu u klasické vlhké metody. Většinou se uvádí 200-300 ml na odsávanou oblast.

Super-wet technika je svých charakterem velice podobná tumescentní technice. Hlavní rozdíl, oproti klasické vlhké metodě spočívá v tom, že roztok neobsahuje anestetikum. A jestli ano, tak jen ve velmi malém množství. Objem roztoku, který se vstřikuje, by měl být stejný, jako množství předpokládaného odsátého tuku.

Poslední klasickou metodou, kterou je třeba zmínit, je tumescentní technika. Tato metoda spočívá v aplikování velkého množství roztoku do ošetřované oblasti, a to pomocí 12cm dlouhé jehly. Tato jehla je napojena na vak s naředěným roztokem. Tento roztok obsahuje mimo jiné také lokální anestetikum, který způsobuje znecitlivění ošetřované části těla. Tato metoda může být prováděna v celkové nebo v lokální anestezii. Výrazný rozdíl je v délce provádění zákroku. Odsávání tuku se provádí pomocí kanyly.

Vibrační liposukce

Vibrační liposukce má značku PAL. Jde o zkratku power-assisted liposuciton. Jedná se o metodu, která je podle odborníků nejmodernější, nejefektivnější a také nejšetrnější. Tento kosmetický zákrok se provádí nejčastěji v celkové anestezii. U menších zákroků je však možná jen lokální anestezie.

Při této metodě se používají tzv. vibrační kanyly. Tyto kanyly jemně vibrují v rozsahu 0,5-1 mm dopředu a dozadu.

Vibrační liposukce je vhodné zejména do oblastí s vyšším obsahem vaziva. Jde například o hýždě či záda. Dnes se hojně využívají přístroje, jejichž součástí je vibrační kanyla a zařízení na infiltraci roztoku i odsávací zařízení. Je dobré je využívat u opakovaných liposukcích.

Vibrační liposukce se vždy používají v kombinaci s tumescenční technikou.

Ultrazvuková liposukce

U ultrazvukové liposukce se využívá k odsávání tuku speciální sonda. Tato sonda produkuje ultrazvukovou energii, která působí na stěny tukových buněk. Díky tomu dojde ke zkapalnění tuku, který se tak dá odsát. Tento způsob je pro chirurga mnohem snadnější.

Tato ultrazvuková metoda se používá zejména v lokalitách podbradku, pažích, hýždích, stehen či lýtkách. Zákrok je možné provádět jak v celkové, tak i v lokální anestezii.

Ultrazvuková liposukce je často využívána. A to zejména díky celé řadě výhod. Tou největší kladnou stránkou je, že přináší trvalý efekt. Jedná se také o velice šetrnou metodu, která tukové buňky nepoškozuje a umožňuje tak vzniklý tuk použít jako výplň do jiných částí těla. Zákrok ultrazvukovou liposukcí je mnohem přesnější a jemnější. Pacienti ovšem po skončení zákroku trpí velkými bolestmi a mají modřiny a otoky několik dnů. Velká část pacientů se tak brzo vrátí do své práce.

Laserová liposukce

Laserová liposukce je často označována za laserovou lipolýzu. Tato liposukce používá kanylu o průměru 1-2 milimetry. V této kanyle se nachází laserový paprsek. Při pohybu kanyly působí laserový paprsek přímo na tukovou buňku, kterou rozloží a umožní také její odplavení. V podpaží laserový paprsek stahuje kolagenová vlákna. Pokud se v malých lokalitách objeví zkapalněná tuková tkáň, ve většině případů se neodsává. Díky přirozenému metabolismu totiž dojde k jeho vstřebání. U většiny případů, kdy se použije laserová metoda, je ovšem nutné tukovou tkáň odsát.

Podle toho, jaký typ laseru použijeme, rozlišujeme liposukci SmartLipo a CoolLipo. Velká část operatérů používá kombinaci vibrační a laserové liposukce.

Při liposukci je také velice důležitá velikost kanyly. Dnes se používá kanyla o menším průměru a to z toho důvodu, že je mnohem šetrnější. V případě, že se použije širší kanyla, je zde možnost zvýraznění nerovnosti povrchu kůže.

Kryolipolýza

Bezbolestná liposukce, kryolipolýza, získává v posledních letech na oblibě. Nejedná se totiž o žádný chirurgický zákrok. V tom také spočívá její největší přednost. Nepoužívá se tedy ani skalpel, ani odsávací kanyly.

Díky tomu, že se nejedná o radikální zásah, hrozí také mnohem méně komplikací. Nemůže dojít k vykrvácení, k infekci či k rizikům, které jsou spojeny s narkózou. Velkou výhodou je také to, že se pacient může okamžitě po zákroku vrátit do normálního života, aniž byste museli projít rekonvalescentní.

Kryolipolýza je metoda, která zbavuje tukové buňky mrazem. Princip této metody spočívá v chladícím aplikátoru, který je nejdříve zahříván na teplotu kolem čtyřiceti stupňů Celsia a následně je zmrazen na -5 až na -10 °C. Díky tomu dojde k rozpadu tukových buněk. Tyto buňky jsou pak odstraněny a ty pak lymfatických systémem odchází z těla ven. Buňky se začnou opět k sobě shlukovat a vytlačovat volná místa. Tím se zmenšuje také tuková vrstva.

Kavitace je další z metod bezbolestné liposukce. Často se můžete setkat s označením „liposukce III. generace“. Jedná o novou metodu, která slouží nejen k odbourávání tukových buněk, ale také k redukci celulitidy. Jde o velice snadný, rychlý a efektivní způsob, jak se zbavit přebytečných kil. Při této metodě se používá ultrazvuk, kterým se naruší membrány tukových buněk. Tím se jejich obsah uvolní a následně je přirozeně zpracován. Tato metoda se používá jen u lokální tukových polštářků, které se nedají odstranit dietou či cvičením.

Velkou výhodou kavitace je, že ji můžete použít přesně tam, kde se potřebujete zbavit tuku. Je vhodná na zadek, stehna, břicho, boky, lýtka či paže.

První výsledky bezbolestné liposukce je možné sledovat již po pár týdnech. Nemyslete si ovšem, že zajdete na tento zákrok a vše je tím vyřešeno. Abyste si udrželi krásnou postavu, je nutné pravidelně cvičit a zdravě jíst.