Stárnutí je přirozeným procesem, se kterým se sice můžeme smířit, ale lze mu do jisté míry předejít pomocí různých operačních praktik. Operace stehen a paží patří mezi takové plastické výkony, které se využívají většinou u pacientů, jež se nemohou smířit s nepružnou pokožkou v oblasti právě zmiňovaných partií. Právě stehna a paže jsou oblastmi, které se nedají řešit z hlediska vzhledu liposukcí. Operační zákrok, který se používá má za úkol jednak odstranit přebytečný tuk a také pomoci pokožce, aby získala svou elasticitu. Tato pomoc spočívá hlavně v odstranění přebytků kůže.

Příčinou problémů, díky kterým lidé vyžadují operaci tohoto typu je pochopitelně nezdravým životní styl. Ten je pochopitelně spojen s nedostatkem pohybu a dědičnými dispozicemi.

Určitě dobré je vědět, jestli jste vhodným adeptem na tuto operaci, či nikoliv. U operace tohoto typu se to pozná poměrně dobře, jelikož liposukce těchto partií není vhodná, pokud tedy trpíte ztrátou elasticity kůže v inkriminovaných partiích a cítíte se fyzicky i psychicky ve formě, tak klidně lze tuto korekci podstoupit. Před zákrokem musíte projít několika předoperačními vyšetřeními, kdy bude ověřen váš celkový zdravotní stav. Přesně bude také určeno, které partie budou operovány. Určitě se budete muset vyvarovat některých léků, mezi než řadíme hlavně ty s obsahem kyseliny acetylsalicilové. Jako příklad uveďme třeba Acylpyrin. Aspirin a nebo Mironal. Před operací je dobré si také zajistit odvoz domů po výkonu.

Než začne chirurg operovat, předkreslí vám na operované partie, kudy povede řez. Zákrok je prováděn celkovém umrtvení. V průběhu celém operace budete spát. Celková anestezii neumožňuje okamžité propuštění z nemocnice hned po zákroku, takže zde na několik dní zůstanete.

Když přejdeme k samotné operaci, tak je třeba si říct, že operatér vede řez takovým způsobem, aby následně vzniklé jizvy byly co nejméně viditelné a pacient či pacientka je bez problémů skryli pod spodní prádlo a nebo pod plavky. Jizvy jsou situovány do přirozených kožních záhybů. Ty se nacházejí jak v oblasti třísel, tak také v partiích mezi hýžděmi. Na pažích jsou jizvy skryty po vnitřních stranách paží. Jestliže lékař vyhodnotí, že jde o zákrok závažnějšího složitějších charakteru, tak těsně před ukončením operace zavádí na dobu 24 hodin drenážní trubičky. Díky nim nedochází k přirozenému hromadění krve a sekretu tkání v operované tkáni. Tento postup se stal osvědčený hlavně vzhledem ke vzniku případného zánětu. Na konci operace je také přiložen sterilní mul a několik elastických obinadel. Díky těmto opatřením je zajištěno rovnoměrné hojení operačních ran.

Po samotné operaci a uložení pacienta na pokoj jsou naordinována antibiotika. Činí se tak hlavně z hlediska prevence možnosti zanesení nějakých nežádoucích látek, které by mohly vyvolat přítomnost infekce. Rychlost rekonvalescence je ryze individuální, ale standardní pobyt v nemocnici se pohybuje v rozmezí od jednoho do tří dnů po operačním zákroku. Následně jsou pacienti propuštěni do domácího ošetřování. Naprosto běžné je to, že operovaná místa budou určitou dobu oteklá a budou na nich patrné známky pohmoždění. Mnohdy se také objeví bolesti, které lze ale poměrně efektivně rozehnat pomocí léků. Na odstranění stehů se pacienti dostaví po 10 až 12 dnech od operace. Klidový režim doporučují lékaři do 14 dnů. Velmi se osvědčilo nošení elastického prádla, které pomáhá držet obvazy na správných místech, čímž je do jisté míry urychleno hojení.

Pozor si dejte hlavně na tělesnou teplotu. Pokud přesáhne hranici 38 stupňů, tak určitě ihned informujte lékaře a poraďte se s ním o dalším průběhu léčby.