Než se budeme zabývat soft liftingem metodou Aptos, je nutné si říct něco málo k liftingu samotnému. Tento proces spočívá ve vypínání kůže zejména v oblasti obličeje. Soft lifting metodou Aptos je jednou z absolutně nejmodernějších a v současné době nejpoužívanějších metod v oblasti liftingu samotného.

Tato metoda je neinvazivní formou liftingu. Používají se při ní velmi tenoučká vlákna z polypropylenu. Právě díky nim lze kůži velmi dobře propnout a vrátit jí tak původní mladistvý vzhled. Naprosto ideálním věkovým rozhraním je 30. až 40. rok života. Naprostou revolucí je u této metody zejména již zmiňovaná neinvazivnost. K celé operaci není třeba žádného skalpelu. S tím souvisí i minimální zasažení pokožky z hlediska jizev.

Před celým zákrokem musíte nejprve k lékaři, se kterým proberete několik důležitých záležitostí, které se týkají operace. S lékařem probere pacient motivaci, která ho vede k samotnému zákroku a také bude zhodnocen jeho celkový zdravotní stav. Velmi důležité je zjištění dědičných předpokladů k tomuto zákroku. Jestliže se s lékařem na předoperačním vyšetření neshodnete, od operace bude upuštěno.

Samotný průběh metody Aptos je velmi šetrný a operace samotná začíná dvěma malými vpichy do oblasti podkoží. Jimi je zavedeno polypropylenové vlákno. Na tom jsou přichyceny protisměrné kuličky. Právě ony jsou schopny velmi dobře napínat tkáně a udržet je v ideální poloze, již momentálně potřebujeme. Po určité době se kolem vlákna začnou vytvářet vazivové tkáně a také kolagenové srůsty. Díky nim bude dosaženo stabilního vzhledu.

Nejčastěji operovanými oblastmi pomocí této metody jsou čela a obočí. Setkáme se ale také s operacemi lícních kostí a nebo povislých tváří. Hodně vyžadovanou operací je také ta v oblasti dolní čelisti, a nebo dokonce celého obličeje. Výsledek celého zákroku je téměř okamžitý a prohlédnout si jej budete moci v zrcadle hned po absolvované operaci. Samotná podoba těsně po operaci ale není ještě úplná, jelikož vzhled tváře se stále zdokonaluje pooperační regenerací. Děje se tak hlavně díky kolagenovým srůstům. Dochází tak kromě zlepšení estetického vzhledu také ke zpevnění celé oblasti.

Díky tomu, že jde o zákrok téměř neinvazivní, provádí se v lokálním umrtvení. Hlavně díky tomuto pacienti odcházejí domů hned po zákroku. Malé následky operace ale má. Zhruba 2 až 3 dny přetrvává otok s malými modřinkami. Ty ale i díky vhodnému a častému přikládání ledových obkladů po jisté době zmizí. Velkou roli hraje také odpočinek, který byste po zákroku rozhodně měli dodržovat. 24 hodin určitě omezte veškerou aktivitu, která by se mohla vztahovat na ošetřovanou oblast. Po operaci je tvář přelepena náplastí po dobu 10 dnů. Jestliže pracujete v kanceláři, tak není problém se do práce vrátit již po 2 až 3 dnech od operace. Nalíčit se ženy budou moci již druhý den po operaci. Konat by tak ale měly velmi jemnými dotyky. Po 45 dnech od zákroku už se klidně budete moci věnovat plné fyzické aktivitě. Není problém třeba s plaváním, fitness aktivitami a nebo kolektivními hrami.

Rekonvalescence rozhodně není univerzální záleží hlavně na individualitě jedince. Obrovskou výhodou soft liftingu metodou Aptos je především okamžitý pohled na operovaná místa. Je třeba se pochopitelně také zmínit i o době, kterou je schopno operované místo vydržet tak, jak vypadalo hned po operaci. Délka trvání operace se pohybuje kolem pěti let. Vše se odvíjí hlavně od kvality pokožky operovaného člověk. Jestliže disponuje kvalitní pokožkou, tak mnohdy vydrží operovaná místa i o něco delší dobu.