Mnohdy se zdá, že problém vpáčených bradavek je pouze jakýmsi malým estetickým nedostatkem u žen. Ve skutečnosti tomu tak ale není, jedná se o poměrně závažnou záležitost, jejíž řešení by se rozhodně nemělo odkládat. Vpáčené bradavky představují nedostatek, který sice nejde vidět, ale dokáže hodně potrápit. Má velký vliv na intimní živit ženy a potažmo také na partnerské soužití, jehož součástí bezesporu intimní život je. Ženy se za vpáčené bradavky v mnoha případech stydí a připadají si jakoby méněcenné. Nepříjemná situace také nastává při kojení novorozenců, které je s vpáčenými bradavkami velmi obtížné a v některých případech vede tento problém i ke ztrátě mateřského mléka.

Málo příjemným faktem, který s vpáčenými bradavkami velmi úzce souvisí, je to, že samotnou vadu, která je vrozená, poznají ženy až v průběhu svého života. Těžko lze rozpoznat vpáčené bradavky u malých dětí. Jestliže žena zjistí, že tímto problémem trpí, měla by okamžitě navštívit svého lékaře. Vpáčené bradavky mohou být také v určitých případech příznakem zhoubného bujení v oblasti prsou.

Dnešní doba naštěstí již nalezla způsob, jak na vpáčené bradavky. Ideálním řešením je plastická operace. Při plastické operaci vpáčených bradavek jsou praktikovány dva základní přístupy. Tím prvním je uvolnění zkrácené vazivové struktury. Tuto strukturu je třeba uvolnit v oblasti podél mlékovodů. Tato varianta je volena u mladých žen, které chtějí mít v budoucnu děti. Rozhodně při operaci nesmí být poškozeny mlékovody, jež budou později sloužit k přenosu mléka do prsu, z něhož bude žena kojit dítě.

Operatér uvolní vazivo u struktur nacházejících se podél mlékovodů, tedy podél samotné bradavky. Poloha celé bradavky je následně fixována pomocí příčného sešití částí kosočtverce, které byly operatérem odstraněny. Po operaci pacientky musí nosit speciální obvaz, který je upraven pouze pro toto konkrétní použití. Tento výkon je prováděn standardně v lokálním umrtvení. Pochopitelně po něm, stejně jako u jiných klasických zákroků, zůstávají jizvy, jejichž rozsah se odvíjí od masivnosti operace. Radiální jizvy najdeme hlavně na dvorci a bradavce. Velké procento pacientek ovšem bývá s touto operací nadmíru spokojeno.

Druhý operační postup spočívá v tom, že je možno přerušit mlékovody. Pokud žena již nepočítá s tím, že by kdy měla mít ještě potomka, tak lze tento postup bez problémů zvolit. Samotná operace je prováděna také v lokální anestezii. Operující lékař díky dvěma drobným řezům uvolní u základu bradavky zkrácené struktury a bradavku poté upevní pomocí silikonového drénu. Tento drén je v oblasti bradavky po dobu 2 týdnů a pak dojde k jeho odstranění.

Mezi další postupy řadíme také úplné rozpolcení bradavky s tím, že jsou přerušeny struktury. K vyplnění bradavky je užito několik laloků. Jizvy po této operaci zůstávají přímo v oblasti bradavky a nebo jen v jejím těsném okolí. Pooperační péče je téměř totožná s tou, která byla jmenována u předchozích postupů. Jak již bylo jmenováno, většina zákroků se provádí za lokálního umrtvení. Pokud ale žena chce zvolit anestezii celkovou, tak to rozhodně není problémem. Jediné, s čím se v takovémto případě musí smířit, je delší pobyt v nemocnici. Při celkové anestezii musí žena trávit v nemocnici jeden den.

Komplikace u operací tohoto typu bývají velmi vzácné. Problém, který může nastat, tkví spíše v převrácení bradavky. Vyskytnout se také může otok bradavky, krvácení anebo také infekce. Žádoucí také rozhodně není asymetrie tvarů bradavky a nebo zvýšená pigmentace. Zkušený operatér se ale rozhodně jakýmkoli asymetriím vyhne. Operace je financována ze zdravotního pojištění a připlatit si budete muset pouze za některé pomůcky.