Zákrok

Před samotnou operací je nutné navštívit svého lékaře. Ten s vámi projde celý průběh operace, seznámí vás s možnými komplikacemi a především vám dá jasné instrukce, kterými se musíte před operací a po operaci striktně řídit. Dále vám navrhne, jaká by ve vašem případě byla nejlepší metoda liposukce.

Ještě před operací je nutné projít zdravotní prohlídkou a řadou testů. Pokud si myslíte, že je tato kosmetická operace určena pro všechny lidi, jste na omylu. Takový zákrok by totiž neměli podstupovat lidé, kteří mají problémy se srdcem, plícemi nebo trpí cukrovkou.

V den operace vám lékař fixem vyznačí upravované oblasti. Podle zvolené metody a dohody s lékařem je pak provedena lokální či celková anestezie. Vyznačená oblast se potře desinfekčním roztokem, aby se do rány při operaci nedostala žádná infekce. Tuk se následně odsává kanylou, na jejím prvním konci je odsávací jehla a na druhém konci je nádoba, do které je tuk odsáván. Odsátý tuk s krví by pak měl být broskvovou barvu.

Během operace nebo po ní mohou vzniknout různé komplikace. Na ty by vás měl váš lékař ještě před zákrokem upozornit. Může dojít k různých infekcím nebo různým zbarvením kůže. Je proto nutné se řídit přesnými pokyny vašeho lékaře.

Po operaci vám vzniknou různé modřiny a otoky. Ovšem nezoufejte, brzy totiž zmizí. Pokud ale očekáváte, že výsledek bude vidět ihned po operaci, musíme vás zklamat. Výsledek se totiž dostaví nejdříve za 2 měsíce.

Po operaci je nutné nosit doporučené prádlo, které je elastické. Po operaci byste se měli šetřit, ležet a odpočívat. Vyhněte se na různých náročným pracím, a měli byste se také na pár týdnů přestat se sportem. Jste-li kuřáci, měli byste se také tento svůj zlozvyk omezit. Alespoň 2 týdny před operací a 2 týdny po operaci.  Pokud podstoupíte zákrok tumescentní technikou, můžete se již do týdne vrátit zpátky do práce.

Před operací

Dříve než zavítáte na první konzultační sezení s vašim lékařem, je nutné si uvědomit, zda jste pro liposukci tím pravým kandidátem. Jedná se totiž o dosti razantní zákrok, který může být pro jisté dosti rizikové. Zejména pak pro osoby, které mají zdravotní problémy s cukrovkou, se srdcem či plícemi. Tito lidé by měli pečlivě zvážit, zda takový zákrok chtějí opravdu podstoupit. V případě že ano, je dobré se o tom poradit se svým lékařem. Nejlepším kandidátem jsou lidé s normální hmotností a s pevnou elastickou kůží.

Před liposukcí je nutné podstoupit konzultaci s plastických chirurgem. Ten vás se zákrokem dopodrobna seznámí. Projde s vámi také možné komplikace, které se mohou vyskytnout během operace i po ní. Společně projdete, kde leží vaše největší tukové zásoby a zhodnotí se vaše kůže.

Před operací je také nutné projít celou řadou vyšetření.  Jestliže budou výsledky dobré a lékař proti operaci nic nenamítá, nic vám již nebrání k podstoupení zákroku. Musíte si ovšem velice dobře uvědomit, kterou se kterou oblastí vašeho těla nejste spokojeni. Ne totiž všechny lokality jsou k liposukci vhodná. Lékař vás tedy seznámí s oblastmi, kde není dobré zákrok provádět. Jde zejména a o dolní polovinu hýždí. Pro liposukci není vhodná také oblast zad.

Nakonec vás pošle domů s jasnými instrukcemi, které se týkají jídla, pití, kouření a omezení užívaní nebo vyloučení vitamínů či léků. Lékaři také předpokládají, že u nás během tří dnů před operací nepropukne žádné onemocnění. Pokud kouříte, je nutné, abyste s tím alespoň týden před operací přestali.

Operace

Před nastoupením na operační sál vám lékař vyznačí místo, ze kterého má být tuk odstraněn. Tento nákres je lepší provádět ve vzpřímené poloze, a to z toho důvodu, že pokud budete v leže, mění se poloha rozložení podkožního tuku. Vyznačená oblast se následně potře desinfekcí, aby nedošlo k infekci.

Do vyznačené oblasti je vám vpíchnut roztok, v případě, že lékaři vybrali vlhkou metodu liposukce. Následně je vám vpíchnuto anestetikum. Ovšem všechno závisí na zvolené metodě. Roztok je napouštěn z infuzní láhve. Na tuto láhev je napojena hadička. Na konci této hadičky naleznete jehlu. Jehla se píchá do podkoží. Obvykle se provádí několik vpichů. A to zejména proto, aby se daná oblast roztokem naplnila rovnoměrně. Je velice důležité, aby se roztok napouštěn velice pomalu, aby se tuk mohl snadno odsát. Při aplikaci roztoku se používá pumpa.

V případě, že je liposukce prováděna v lokální anestezii, je nutné počkat, než anestetikum začne působit. Trvá to kolem 40-60 minut.

Poté nastává očekávaná činnost. Odsává se tuk. Tato činnost běžně trvá kolem jedné hodiny. Lékař provede řez kůží, většinou se provádí dva až tří nářezy. Chirurg dále do nářezů zavede liposukční kanylu a začne odsávat tuk. Kanylou je nutné pohybovat od spodní části k povrchu, tedy nahoru a dolů, jinak by mohlo dojí t k poškození svalové vrstvy. Pohyby by měly být šetrné a rovnoměrné. Při operaci je možné měnit velikost kanyly. Kanyla je spojena s přístrojem, který vytváří podtlak a do hadice se tak dostává odsátý tuk. Tento tuk má broskvovou baru. Jedná se totiž o tuk smísený s krví.

Odsátím tuku liposukce téměř končí. Nakonec jsou ještě rány zašité chirurgickým vláknem. Celková doba operace trvá 2, 3 nebo 5 hodin. To závisí na zvolené metodě.

Po operaci

Po operaci vám bude odtékat část infiltračního roztoku a tkáňové tekutiny k kožních řezů. Jedná se o tekutinu, která během operace nebyla odsáta a dosud se ještě nevstřebala do organismu. Tato tekutina přestane téci asi 10 hodin po skončení operace.

Okamžitě po operaci se objeví různé otoky a modřiny. Ovšem, nemusíte se vůbec bát. Obojí brzo zmizí. Po operaci nás zdravotnický personál obleče do nemocenského oblečení. Po operaci se toto oblečení nedoporučuje svlékat alespoň 24 hodin. Po dni, až dvou, můžete oblečení sundat. Délka, po kterou byste si nemocniční úbor neměli sundávat určití operatér.

Často řešená otázka chirurgů se týká tzv. válečkování. Válečkování znamená přejíždět operovaná místa například válečkem na těsto. Někteří lékaři tento postup razantně odmítají, jiní ji doporučují. Příznivci této metody doporučují válečkování provozovat 3x denně po dobu 20 sekund.

V případě, že operace byla provedena tumescentní technikou, mohou lidé po tomto zákroku jít druhý až třetí den zpátky do práce a do běžného života. Lékaři doporučují, abyste ihned po operaci neřídili motorové vozidlo. Je mnohem vhodnější si zařídit odvoz.

Pokud jste příznivci sportu a často a rádi sportujete, budete se muset minimálně na 2 týdny vzdát svého koníčku. Tělo by po tuto dobu nemělo být totiž příliš namáháno. Spíše byste měli odpočívat, polehávat a zbytečně se nenamáhat. V případě, že i v dalších dnech budete cítit bolet, můžete brát léky proti bolesti. Ale pouze takové množství, které určí váš lékař.

Pokud očekáváte, že výsledek bude jasně znatelný okamžitě po zákroku, budete velmi zklamaní. Výsledek se totiž dostaví nejdříve za 2 měsíce. 

Komplikace

Tak jak vás mohou potkat komplikace u jakékoliv operace, tak ani liposukce není žádnou výjimkou. Třeba že se tyto komplikace vyskytují jen zřídka, musí vás na ně váš vyšetřující lékař upozornit ještě před provedením zákroku. Ke komplikacím může dojít tehdy, jestli váš organismu má problémy s hojivostí. Další komplikace mohou nastat v průběhu hojení, jestliže se nebudete řídit pokyny lékaře.

Komplice můžeme rozlišit na chirurgické a specifické. Za chirurgické označujeme různé otoky, trombózy či nahromadění tkáňové tekutiny pod kůží. Mezi specifické komplikace můžeme zařadit volnou kůži, nevolnost či zbytnělé jizby po vstupu kanyly.

Na kůži se mohou objevit různé infekce, můžete si všimnout různých zbarvení kůže, kožní nekrózy, seromy v podkoží atd. Může též dojít k poruchám citlivosti poraněných nervů nebo se vám mohou po ultrazvukové liposukci objevit popáleniny.