Plastickou operaci obličeje a krku řadíme mezi zákroky, které se vykonávají z drtivé většiny kvůli stárnutí organismu. Jsou ale určitě případy, kdy dochází k plastické operaci obličeje z důvodu jeho znetvoření kvůli nemoci anebo nehodám. Věnujme se ale plastické operaci obličeje a krku z hlediska její potřebnosti díky stárnutí těchto částí těla.

Ideálem, za kterým se člověk pídí, je ponechat vnější vzhled stejný nebo alespoň jen mírně změněný nepoznamenaný stárnutím. Čas k tomu, aby si člověk nechal operovat obličej, popřípadě krk, nastane tehdy, když se projeví do větší míry znaky stárnutí. Kůže ztratí svou přirozenou elasticitu a objeví se vrásky. Spodní hranice se obecně pohybuje kolem 40. roku života člověka. Vše je ale velmi individuální. Každý člověk stárne jiným tempem. Důležitá je pochopitelně také životospráva člověka. Jestliže se jedná o člověka zdravého, který nekouří neholduje alkoholu, tak jsou mnohdy znaky stárnutí třeba ve věku 40. let naprosto minimální. Horní věková hranice plastické operace krku obličeje se pohybuje kolem 70 let. Pokud tuto hranici překročíte, tak mohou přijít komplikace i přesto, že jste dle předoperačního vyšetření naprosto zdraví.

Plastická operace obličeje a krku se provádí na specializovaných pracovištích. Její součástí jsou pochopitelně anesteziologové. Umrtvení může být dvojího typu. Používá se jak místní znecitlivění, tak také nitrožilní anestezie. Operace trvá asi 2 hodiny. Záleží na rozsahu samotného zákroku. Menší úpravy krku obličeje trvají pochopitelně mnohem kratší dobu. Samotný řez vede operatér od části hlavy opatřené vlasy nad ušním boltcem těsně kolem ušního lalůčku až opět k vlasové části. Na ránu je přiložen kompresivní obvaz a první noc je pacient pod neustálým dozorem lékařského personálu. Co se týká délky pobytu v nemocnici, tak ta se odvíjí od zdravotního stavu pacienta. Jestliže vše probíhá bez komplikací, tak je zpravidla pacient propuštěn do domácího léčení na druhý den po zákroku. Druhý den také absolvuje převaz.

Po operaci je doslova nutností pacienta řídit se pokyny, které dostal od operujícího lékaře. Rychlost hojení ran není univerzální, takže u každého člověka probíhá jinou dobu. Většinou ale dochází k odstranění stehu zhruba v rozmezí od 10. do 14. dne po operaci. Vše je ale přizpůsobeno stavu rány. Jinak samotný obvaz je odstraněn již pátý den po operaci. Pacient si klidně může mýt hlavu a vystupovat naprosto běžně na veřejnosti. Určitě se nelekněte, když u vás bude docházet k většímu vypadávání vlasů. Jedná se o poměrně standardní záležitost. Kůže v ohybech, kde byl veden řez, může být určitý čas citlivější.

V období po operaci je také nutné se vystříhat jakémukoli barvení vlasů. Některé látky, pomocí nichž se vlasy barví, jsou ve velké koncentraci, což by mohlo ublížit jak citlivým vlasům, tak také pokožce hlavy. Určitě také nechoďte na masáže obličeje, které by vám mohly místo regenerace spíše uškodit. Na uvážení každého člověka je také vystavování se přímému slunečnímu záření. To totiž kůži vysušuje, čímž dochází k jejímu scvrkávání se a vzniku vrásek.

Jako každá jiná operace i zákrok týkající se obličeje a krku s sebou nese jistá zdravotní rizika. U operace obličeje je zdravotní riziko představováno především pozdějším krvácením. Právě proto musí každý pacient absolvovat velmi důkladně předoperační vyšetření, které neprokáže třeba sníženou srážlivost krve a nebo jiné oslabení organismu. Před samotnou operací rozhodně nesmí být užívány léky, které obsahují kyselinu acetylosalicylovou. Délka hojení je značně individuální.