Popravdě řečeno, plastické operace nosu jsou poměrně častým jevem už jen kvůli tomu, že nos je jakýmsi středem celé obličejové části hlavy. Když se člověk zadívá na jiné lidi, tak právě abnormality spojené s nosem jej okamžitě upozorní, poněvadž jsou nepřehlédnutelné. Nos je tedy hlavně tím orgánem, který dává v podstatě celé tváři nějaký výraz.

Plastické operace nosu patřily a bezesporu v dnešní době stále patří k zákrokům, na které jsou kladena ta nejpřísnější kritéria. Velmi důležité je bezesporu předoperační vyšetření, které by mělo obsahovat také celkový pohled na tvář člověka po operaci. Díky novému tvaru nosu totiž dostane naprosto odlišný rozměr. Změna tvaru nosu by mohla mít negativní dopad na psychiku jedince. Plastické operace nosu se provádějí hlavně u jedinců, kteří měli nějaký úraz, díky němuž došlo ke znetvoření této části obličeje. Může jít o špatně zhojené zlomeniny a nebo o jiné mnohdy vážnější úrazy. Lidé si ale také nechávají nos zvětšit, anebo naopak zmenšit.

Operace nosu má určitou hranici, od které ji lze provádět. Pokud to není opravdu nutné, tak by se plastická operace nosu měla provádět až po dovršení 16 či 17 let u děvčat a 18 let u chlapců. Právě v tomto věku dochází k ukončení růstu tohoto orgánu. Horní hranice, při které by se již nemělo s operací začínat, není přesně stanovena, nicméně u lidí v pokročilejším věku již absentuje kvalitní elasticita kůže, takže z estetického hlediska si příliš nepomohou. Ideální pružnost kůže u nosu je zpravidla mezi 30 až 35 lety.

Velmi také záleží na tom, jakou kůži daný jedinec má. U mastné, silnější a zejména pórovitější kůže nastává mnohem větší riziko menší přizpůsobivosti na nový tvar nosu. Z psychologického hlediska vzato je ideálním věkem, ve kterém si nechat změnit velikost nosu právě věk pohybující se těsně nad spodní hranicí. Právě v tomto věku ještě nemají lidé ustálený až tak velký okruh přátel. Proto i tak markantní změna nosu určitě lidem tolik neuškodí. Nepříjemné jsou bezesporu také problémy s neprůchodností nosní přepážky. Vybrat si budete rozhodně moci z mnoha různých variant nosu.

Rhinoplastika může být jak kompletní, tak také částečná. Kompletní rhinoplastika se týká i chrupavek a mnohdy i samotné kosti. Operace nosu se provádí v celkovém uspání. Zákrok je vykonáván nosními dírkami, aniž by se musely dělat některé další řezy, které by mohly naopak nos ještě více znetvořit. Plastika nosu končí vždy tím, že se na nos připevní sádrová dlaha, která je ještě podpořena tampony, jež jsou dovnitř nosních dírek vkládány. Určitě byste se neměli leknout toho, že se vám po operaci vytvoří poměrně velké otoky v oblasti nosní části obličeje. Krevní podlitiny ale po jisté době zmizí a nos bude vypadat přesně tak, jak má.

Po operaci je velmi důležité mít nos 3 až 4 dny v naprostém klidu. Připravte se na to, že budete dýchat určitou dobu těsně po operaci pouze ústní dutinou. Nos je ucpán tampony hlavně kvůli tomu, aby se mnohem rychleji uzdravil. Tomu právě tyto tampony napomáhají, jelikož sliznice zůstane suchá. Tampony se vytáhnou z nosu až 3. či 4. den po operaci. Dýchání nosem se obnoví a ustoupí také nepříjemné otoky. Nos je ale stále zpevněn pomocí sádry.

Je také nutné si nos pravidelně čistit vatovými tampony nasazenými na tyčinkách, aby se předešlo možnému zanesení infekce. Pozor si pacienti musejí dát hlavně na smrkání. To je v tomto období zakázáno, jelikož by mohlo dojít k narušení rány. Vnitřní stehy se odstraňují zhruba 7. až 10. den po samotném zákroku. Sádrovou dlahu je pak doporučováno sundat mezi 17. až 21. dnem po operaci. Kůže nosu je velmi citlivá a z hlediska délky regenerace pomalu se hojící.